Sosyal Medya Açık Rıza Onay Formu

Kula Belediye Başkanlığı .

Sosyal Medya Açık Rıza Onay Formu


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

İşbu muvafakatname kapsamında Kula Belediyesi ile paylaşmış olduğum kimlik (ad, soyad) ve görsel kayıt bilgilerinin (fotoğraf, video kayıt) belediye bünyesinde sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesi amacıyla, belediye sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi, işbu muvafakatnameyi hiçbir baskı veya zorlama altında olmaksızın, hür irademle okuduğumu, kabul ve beyan ediyorum.

Kimlik ve görsel kayıt bilgilerimin paylaşılmasına onay veriyorum.

Vatandaş

İsim:

Soyisim:

Tarih: